U okviru 37. Međunarodnog sajma građevinarstva “SAGRA” i i 5. Dana energijske efikasnosti u zgradarstvu, 04. i 05. marta 2015. godine će se održati Konferencija “Energijska efikasnost – održiva gradnja, planiranje i upravljanje projektima”, u organizaciji i pod generalnim pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ-a, a uz tehničku asistenciju Centra za ekonomski tehnološki i okolinski razvoj CETEOR iz Sarajeva, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Dani energijske efikasnosti u zgradarstvu imaju za cilj promociju aktivnosti intenzivnijeg ulaganja i razvoja planiranih projekata energijske efikasnosti kroz pokretanje diskusije o postojećem pravnom i institucionalnom okviru, kao i stvaranje ambijenta za efikasniju implementaciju i finansiranje EE i OIE projekata, kao i animiranje i podršku inžinjerima stručnjacima na tržištima koje oblast EE otvara.

Ova Konferencija predstavlja priliku za susret i međusobnu razmjenu iskustava svih interesnih grupa u oblasti EE i OIE, sa specifičnim akcentom na javnu upravu, zakonodavne institucije, organizacije za finansijsku u tehničku podršku, relevantne privredne subjekte, naučne i stručne djelatnike, projektante, konsultante, kao i inžinjere drugih srodnih oblasti koje su kroz svoje djelovanje u sprezi sa energijom/energijskom efikasnosti.

 

NAP/Kokodix.com

(25)

Sajam SAGRA: Konferencija o energetskoj efikasnosti 4. i 5. marta

| Uncategorized |
About The Author
-